முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 1 Pattali Makkal Katchi திரு பி சரவணன் வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அம்மூர் வார்டு 14 Pattali Makkal Katchi திரு அகி சீனிவாசன் வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை தக்கோலம் வார்டு 10 Pattali Makkal Katchi திருமதி வெ மாலதி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை நெமிலி வார்டு 3 Pattali Makkal Katchi திரு ஏ சந்திரசேகரன் வெற்றி