முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 1 Pattali Makkal Katchi திரு க கருணாகரன் வெற்றி
2 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 2 Pattali Makkal Katchi திரு வ அண்ணாதுரை வெற்றி
3 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 3 Pattali Makkal Katchi திருமதி ஜெ சுபாஷினிலோகநாதன் வெற்றி
4 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 6 Pattali Makkal Katchi திரு கு அண்ணாமலை வெற்றி
5 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 8 Pattali Makkal Katchi திருமதி ரா மாலதி வெற்றி