முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 1 Amma Makkal Munnettra Kazagam திரு வி சத்தியகுமார் வெற்றி