முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 35 Independent திருமதி ஜெ ராணி வெற்றி
2 கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் வார்டு 46 Independent திரு ற்றி வீரசூரப்பெருமாள் வெற்றி