முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 13 Manithaneya Makkal Katchi திரு ரி அப்துல் காதர் வெற்றி
2 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 26 Manithaneya Makkal Katchi திரு மு முகைதீன் அப்துல் காதர் வெற்றி