முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 12 Indian Union Muslim League திருமதி மீராள் பீவி வெற்றி
2 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 17 Indian Union Muslim League திருமதி அ நிலோபர் வெற்றி
3 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 19 Indian Union Muslim League திரு சா அக்பர் அலி வெற்றி
4 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 24 Indian Union Muslim League திரு அ முகம்மது முகைதீன் வெற்றி
5 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 33 Indian Union Muslim League திருமதி செய்யதலி பாத்திமா வெற்றி
6 தென்காசி தென்காசி வார்டு 21 Indian Union Muslim League திரு மு அபூபக்கர் வெற்றி
7 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 12 Indian Union Muslim League திரு மை முகம்மது நயினார் வெற்றி
8 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 14 Indian Union Muslim League திரு மு முகம்மது நயினார் வெற்றி
9 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 16 Indian Union Muslim League திரு மு சேக் காதர் மைதீன் வெற்றி