முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 20 Social Democratic Party of India திரு அ யாசர் கான் வெற்றி
2 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 20 Social Democratic Party of India திரு பீ சேக் முஹம்மது வெற்றி