முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 7 Independent திருமதி ரா வளர்மதி வெற்றி
2 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 16 Independent திருமதி பாத்திமா பீவி வெற்றி
3 தென்காசி கடையநல்லூர் வார்டு 32 Independent திரு தங்கராஜ் வெற்றி
4 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 1 Independent திருமதி சு புஷ்பம் வெற்றி
5 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 7 Independent திரு ச செல்வராஜ் வெற்றி
6 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 8 Independent திரு எஸ் டி எஸ் சரவணக்குமார் வெற்றி
7 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 11 Independent திருமதி இரா குருபிரியா வெற்றி
8 தென்காசி சங்கரன்கோயில் வார்டு 25 Independent திருமதி க முப்பிடாதி வெற்றி
9 தென்காசி செங்கோட்டை வார்டு 2 Independent திருமதி ராமலெட்சுமி வெற்றி
10 தென்காசி செங்கோட்டை வார்டு 12 Independent திரு எம் இசக்கிதுரை பாண்டியன் வெற்றி
11 தென்காசி தென்காசி வார்டு 3 Independent திருமதி கெ கல்பனா வெற்றி
12 தென்காசி தென்காசி வார்டு 9 Independent திரு அ நாகூர் மீரான் வெற்றி
13 தென்காசி தென்காசி வார்டு 10 Independent திரு செ முகம்மது மைதீன் வெற்றி
14 தென்காசி தென்காசி வார்டு 11 Independent திருமதி மு சுல்தான் சரிப் வெற்றி
15 தென்காசி தென்காசி வார்டு 26 Independent திரு லி முத்துக்கிருஷ்ணன் வெற்றி
16 தென்காசி தென்காசி வார்டு 33 Independent திரு ரா ராமகிருஷ்ணன் வெற்றி
17 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 2 Independent திருமதி சு செலின் ப்ளோரா ஆரோக்கியமேரி வெற்றி
18 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 6 Independent திரு ரா வீரமணி வெற்றி
19 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 7 Independent திரு சோ கார்த்திக் வெற்றி
20 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 8 Independent திரு ஐ சமுத்திரம் வெற்றி
21 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 21 Independent திருமதி இரா கவிதா வெற்றி
22 தென்காசி புளியங்குடி வார்டு 22 Independent திரு ரா முருகன் வெற்றி