முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 28 Independent திருமதி சே ராஜலஷ்மி வெற்றி
2 ராணிப்பேட்டை அரக்கோணம் வார்டு 35 Independent திரு வ காந்திராஜ் வெற்றி
3 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 5 Independent திருமதி கோ தமிழ் செல்வி வெற்றி
4 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 8 Independent திருமதி ம சுதா வெற்றி
5 ராணிப்பேட்டை ஆற்காடு வார்டு 12 Independent திரு லோகேஷ் வெற்றி
6 ராணிப்பேட்டை இராணிபேட்டை வார்டு 22 Independent திரு அ நரேஷ் குமார் வெற்றி
7 ராணிப்பேட்டை சோளிங்கர் வார்டு 5 Independent திரு எம் இ ஆஞ்சிநேயன் வெற்றி
8 ராணிப்பேட்டை மேல்விஷாரம் வார்டு 6 Independent திருமதி எஸ் லட்சுமி வெற்றி
9 ராணிப்பேட்டை மேல்விஷாரம் வார்டு 19 Independent திருமதி ஷாபீரா பி வெற்றி
10 ராணிப்பேட்டை வாலாஜாபேட்டை வார்டு 3 Independent திரு கு மோகன்ராஜ் வெற்றி