முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் வார்டு பெயர் கட்சியின் பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 6 Independent திருமதி இ முஷீரா பேகம் வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 35 Independent திருமதி மா கன்னிகா பரமேஸ்வரி வெற்றி
3 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 1 Independent திரு வை அதிகுர் ரஹ்மான் வெற்றி
4 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 3 Independent திருமதி பி நாகஜோதி வெற்றி
5 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 5 Independent திரு சி அப்துல் ஹமீத் வெற்றி
6 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 21 Independent திருமதி என் நஜீஹா வெற்றி