முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No கட்சியின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 7
2 Indian Union Muslim League 1
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 3
4 Independent 47
5 Social Democratic Party of India 1