முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
S.No கட்சியின் பெயர் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Indian Union Muslim League 0
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0
3 Independent 2
4 Social Democratic Party of India 0