முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No கட்சியின் பெயர் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0
2 Indian Union Muslim League 1
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 0
4 Independent 4
5 Social Democratic Party of India 0