முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சென்னை
S.No கட்சியின் பெயர் மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 1
2 Indian Union Muslim League 1
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 2
4 Independent 5
5 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 4