முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கரூர்
S.No கட்சியின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Indian Union Muslim League 1
2 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 1
3 Independent 6
4 Social Democratic Party of India 1