முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
S.No கட்சியின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 1
2 Indian Union Muslim League 0
3 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 2
4 Independent 20
5 Social Democratic Party of India 0