முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
S.No கட்சியின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 All India Samathuva Makhal Katchi 1
2 Amma Makkal Munnettra Kazagam 1
3 Indian Union Muslim League 9
4 Labour And Job Seekers Party of India 0
5 Manithaneya Makkal Katchi 2
6 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 4
7 Naam Tamilar Katchi 0
8 Independent 22
9 Puthiya Tamilagam 1
10 Social Democratic Party of India 2
11 Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam 0