முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை
S.No கட்சியின் பெயர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Amma Makkal Munnettra Kazagam 0
2 Indian Union Muslim League 1
3 Manithaneya Makkal Katchi 0
4 Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam 2
5 Independent 16
6 Pattali Makkal Katchi 4
7 Viduthalai Chiruthaigal Katchi 1