முடிவுகள் - வேலூர்
முடிவுகள் - மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் மாநகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் வேலூர் வார்டு 1 திரு கி அன்பு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
2 வேலூர் வேலூர் வார்டு 2 திருமதி த விமலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
3 வேலூர் வேலூர் வார்டு 3 திரு ஜி ரவி குமாா் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
4 வேலூர் வேலூர் வார்டு 4 திருமதி லோ சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
5 வேலூர் வேலூர் வார்டு 5 திருமதி ம சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
6 வேலூர் வேலூர் வார்டு 6 திரு கா கோ சீனிவாசன் Others வெற்றி
7 வேலூர் வேலூர் வார்டு 7 திருமதி வ புஷ்பலதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
8 வேலூர் வேலூர் வார்டு 8 திரு மா சுனில் குமாா் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு
9 வேலூர் வேலூர் வார்டு 9 திருமதி ப சிவசங்கரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
10 வேலூர் வேலூர் வார்டு 10 திரு பொ ரமேஷ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
11 வேலூர் வேலூர் வார்டு 11 திரு சுரா ரஜினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
12 வேலூர் வேலூர் வார்டு 12 திரு ரா சரவணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
13 வேலூர் வேலூர் வார்டு 13 திருமதி ச சரண்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
14 வேலூர் வேலூர் வார்டு 14 திருமதி கு சாமுண்டீஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
15 வேலூர் வேலூர் வார்டு 15 திரு வி ர நித்தியகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
16 வேலூர் வேலூர் வார்டு 16 திருமதி கே அமலநிருபா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
17 வேலூர் வேலூர் வார்டு 17 திருமதி ச காஞ்சனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
18 வேலூர் வேலூர் வார்டு 18 திருமதி எஸ் சுமதி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி
19 வேலூர் வேலூர் வார்டு 19 திருமதி சே மாலதி Others வெற்றி
20 வேலூர் வேலூர் வார்டு 20 திருமதி ர அமலா Viduthalai Chiruthaigal Katchi வெற்றி
21 வேலூர் வேலூர் வார்டு 21 திரு தா சக்கரவர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
22 வேலூர் வேலூர் வார்டு 22 திரு ஆர் பி ஏழுமலை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
23 வேலூர் வேலூர் வார்டு 23 திருமதி சோ ராஜேஸ்வரி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
24 வேலூர் வேலூர் வார்டு 24 திரு மு சுதாகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
25 வேலூர் வேலூர் வார்டு 25 திரு எம் அ கணேஷ் ஷங்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
26 வேலூர் வேலூர் வார்டு 26 திரு மு சேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
27 வேலூர் வேலூர் வார்டு 27 திரு ஜெ சதீஷ்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
28 வேலூர் வேலூர் வார்டு 28 செல்வி கு மம்தாகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
29 வேலூர் வேலூர் வார்டு 29 திருமதி கு தர்வாம்பாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
30 வேலூர் வேலூர் வார்டு 30 திரு வி எஸ் முருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
31 வேலூர் வேலூர் வார்டு 31 திருமதி எ சுஜாதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
32 வேலூர் வேலூர் வார்டு 32 திருமதி ஐ சாஜிதா இம்தியாஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
33 வேலூர் வேலூர் வார்டு 33 திரு சு ஷண்முகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
34 வேலூர் வேலூர் வார்டு 34 திரு ரா நரேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
35 வேலூர் வேலூர் வார்டு 35 திரு ச சந்திரசேகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
36 வேலூர் வேலூர் வார்டு 36 திரு கா யூசுப் கான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
37 வேலூர் வேலூர் வார்டு 37 திருநங்கை ரா கங்கா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
38 வேலூர் வேலூர் வார்டு 38 திருமதி த திருப்பாவை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
39 வேலூர் வேலூர் வார்டு 39 திரு ஜெ விஜயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
40 வேலூர் வேலூர் வார்டு 40 திருமதி எ தபசும பர்வீன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
41 வேலூர் வேலூர் வார்டு 41 திருமதி ப ரேகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
42 வேலூர் வேலூர் வார்டு 42 திருமதி ஜ கைருன்னிசா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
43 வேலூர் வேலூர் வார்டு 43 திருமதி ஆபிதா கானம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
44 வேலூர் வேலூர் வார்டு 44 திருமதி தா தவமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
45 வேலூர் வேலூர் வார்டு 45 திருமதி கோ அஸ்மிதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
46 வேலூர் வேலூர் வார்டு 46 திருமதி அ மாலதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
47 வேலூர் வேலூர் வார்டு 47 திரு சா எழிலரசன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
48 வேலூர் வேலூர் வார்டு 48 திருமதி ச கோகிலா Others வெற்றி
49 வேலூர் வேலூர் வார்டு 49 திரு சே லோகநாதன் Others வெற்றி
50 வேலூர் வேலூர் வார்டு 50 திருமதி வி அருணா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
51 வேலூர் வேலூர் வார்டு 51 திரு வே ஜெயசங்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
52 வேலூர் வேலூர் வார்டு 52 திரு மு மகேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
53 வேலூர் வேலூர் வார்டு 53 திருமதி க பாபி Pattali Makkal Katchi வெற்றி
54 வேலூர் வேலூர் வார்டு 54 திரு பி சுதாகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
55 வேலூர் வேலூர் வார்டு 55 திரு எஸ் சரவணன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
56 வேலூர் வேலூர் வார்டு 56 திருமதி பா சங்கீதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
57 வேலூர் வேலூர் வார்டு 57 திருமதி வி ஆண்டாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
58 வேலூர் வேலூர் வார்டு 58 திரு ச வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
59 வேலூர் வேலூர் வார்டு 59 திரு ஜா செல்வம் Others வெற்றி
60 வேலூர் வேலூர் வார்டு 60 திருமதி கு திலகவதி Others வெற்றி
முடிவுகள் - நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
     Download PDF Girl in a jacket
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் நகராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 1 திருமதி ச ஆஜிரா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
2 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 2 திரு அ அன்வர் பாஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
3 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 3 திரு பி எஸ் நவீன் சங்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
4 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 4 திரு கொ மா ஏகாம்பரம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
5 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 5 திரு ந கோவிந்தராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
6 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 6 திருமதி இ முஷீரா பேகம் Others வெற்றி
7 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 7 திருமதி எம் கற்பகம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
8 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 8 திருமதி பா கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
9 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 9 திரு மே சௌந்தர்ராஜன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
10 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 10 திரு சி என் பாபு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
11 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 11 திருமதி த புவியரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
12 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 12 திரு எஸ் சௌந்தர்ராஜன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
13 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 13 திரு ப மேகநாதன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
14 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 14 திருமதி த நளினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
15 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 15 திரு கே விஜயன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி
16 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 16 திருமதி சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
17 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 17 திரு எம் எஸ் குகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
18 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 18 திருமதி செல்வி அன்பு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
19 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 19 திருமதி கோ இந்துமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
20 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 20 திரு ஜாவித் அகமத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
21 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 21 திருமதி பா ரேணுகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
22 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 22 திருமதி கா தேவகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
23 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 23 திரு பி மோகன் Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam வெற்றி
24 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 24 திருமதி எம் பூங்கொடி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
25 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 25 திரு அ தண்டபாணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
26 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 26 திரு கேவி கோபாலகிருஷ்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
27 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 27 திரு அ சிட்டிபாபு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
28 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 28 திரு ஜீ எஸ் அரசு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
29 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 29 திருமதி கு லாவண்யா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
30 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 30 திருமதி ஹஸினா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
31 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 31 திருமதி சி சீதாலட்சுமி பாரதிய ஜனதா கட்சி வெற்றி
32 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 32 திருமதி த தீபிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
33 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 33 திருமதி ஈ மோ ரேவதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
34 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 34 திருமதி பி ராணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
35 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 35 திருமதி மா கன்னிகா பரமேஸ்வரி Others வெற்றி
36 வேலூர் குடியாத்தம் வார்டு 36 திரு ம மனோஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
37 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 1 திரு வை அதிகுர் ரஹ்மான் Others வெற்றி
38 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 2 திருமதி வி ஜானகி வில்லியம் பீட்டர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
39 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 3 திருமதி பி நாகஜோதி Others வெற்றி
40 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 4 திருமதி எஸ் சுல்தானா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
41 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 5 திரு சி அப்துல் ஹமீத் Others வெற்றி
42 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 6 திருமதி பி தன்வீரா பேகம் Indian Union Muslim League வெற்றி
43 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 7 திருமதி அபுல் ஹசன் ஷாகீரா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
44 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 8 திரு ஜி முஜம்மில் அஹ்மத் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி
45 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 9 திரு ஆலியார் சுல்தான் அஹ்மத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
46 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 10 திருமதி ல சின்னா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
47 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 11 திரு டீ அப்துல் ஜமீல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
48 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 12 திருமதி வெ பிரேமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
49 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 13 திரு சி அஹமத் பாஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
50 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 14 திரு ஆலியார் ஜூபேர் அஹ்மத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
51 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 15 திருமதி எஸ் நூரே சபா அர்ஷத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
52 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 16 திருமதி எம் பாரதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
53 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 17 திருமதி வெ வரலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
54 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 18 திருமதி கே தேன்மொழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
55 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 19 திரு ரா கோவிந்தராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
56 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 20 திருமதி எஸ் இந்திராகாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
57 வேலூர் பேர்ணாம்பட்டு வார்டு 21 திருமதி என் நஜீஹா Others வெற்றி
முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - வேலூர்
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் பேரூராட்சியின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவுகள்
1 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 1 திரு ஜெ மோகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
2 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 2 திருமதி வெ திவ்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
3 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 3 திருமதி வெ ஜெயந்தி வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
4 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 4 திரு அ பாஸ்கரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
5 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 5 திருமதி எஸ் கீர்த்தனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
6 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 6 திருமதி பா சத்தியாவதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
7 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 7 திருமதி பெ ரேணுகாதேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
8 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 8 திரு நா சிலம்பரசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
9 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 9 திருமதி சா லதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
10 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 10 திரு ம வெங்கடேசன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
11 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 11 திருமதி சௌ புனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
12 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 12 திருமதி க விஜயா கஜேந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
13 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 13 திருமதி சி தேவி சிவகுமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
14 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 14 திரு லோ வினீத் கெளதம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
15 வேலூர் ஒடுகத்தூர் வார்டு 15 திரு கு பிச்சைக்காரன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
16 வேலூர் திருவலம் வார்டு 1 திரு கே நேரு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
17 வேலூர் திருவலம் வார்டு 2 திரு மு ஜெயராமன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
18 வேலூர் திருவலம் வார்டு 3 திரு வி கிருஷ்ணமூர்த்தி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
19 வேலூர் திருவலம் வார்டு 4 திரு தி பூசரவணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
20 வேலூர் திருவலம் வார்டு 5 திருமதி ச உமாமகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
21 வேலூர் திருவலம் வார்டு 6 திருமதி பா அம்பிகா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
22 வேலூர் திருவலம் வார்டு 7 திருமதி ர சாமுண்டிஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
23 வேலூர் திருவலம் வார்டு 8 திருமதி உ அனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
24 வேலூர் திருவலம் வார்டு 9 திரு ச சிவானந்தம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
25 வேலூர் திருவலம் வார்டு 10 திருமதி க ராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
26 வேலூர் திருவலம் வார்டு 11 திரு மோ பாரதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
27 வேலூர் திருவலம் வார்டு 12 திருமதி த பரிமளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
28 வேலூர் திருவலம் வார்டு 13 திருமதி மு ஜெகதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
29 வேலூர் திருவலம் வார்டு 14 திருமதி ச ஜெயலட்சுமி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
30 வேலூர் திருவலம் வார்டு 15 திரு க வினோத்குமார் Others வெற்றி
31 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 1 திரு வி சத்தியகுமார் Amma Makkal Munnettra Kazagam வெற்றி
32 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 2 திரு ர பழனி Others வெற்றி
33 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 3 திரு ந கார்த்திக் நாராயணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
34 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 4 திருமதி எஸ் ரேணுகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
35 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 5 திருமதி சு வெண்ணிலா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
36 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 6 திருமதி ஜெ தீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
37 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 7 திரு ர ம ஜெயபிரகாஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
38 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 8 திருமதி பா மணிமேகலை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
39 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 9 திருமதி ஹ பிரேமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
40 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 10 திருமதி ஷ பாசிலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
41 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 11 திரு அ வசீம் அக்ரம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
42 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 12 திருமதி ரா அம்சா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
43 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 13 திரு க குறிஞ்சிசெல்வன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
44 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 14 திரு தி குமரவேல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
45 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 15 திருமதி ந துர்காதேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
46 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 16 திரு ம நாராயணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
47 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 17 திருமதி மு ஷபானா Others வெற்றி
48 வேலூர் பள்ளிகொண்டா வார்டு 18 திருமதி சி சுபபிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
49 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 1 திரு க கருணாகரன் Pattali Makkal Katchi வெற்றி
50 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 2 திரு வ அண்ணாதுரை Pattali Makkal Katchi வெற்றி
51 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 3 திருமதி ஜெ சுபாஷினிலோகநாதன் Pattali Makkal Katchi வெற்றி
52 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 4 திரு அ ஜீவசத்தியராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
53 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 5 திருமதி ச பவானி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
54 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 6 திரு கு அண்ணாமலை Pattali Makkal Katchi வெற்றி
55 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 7 திரு க சுரேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
56 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 8 திருமதி ரா மாலதி Pattali Makkal Katchi வெற்றி
57 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 9 திருமதி ஏ லட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
58 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 10 திருமதி இ தமிழரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
59 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 11 திருமதி மு தமிழ்வாணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
60 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 12 திருமதி ர ரேகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
61 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 13 திருமதி கு ஈஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
62 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 14 திருமதி சி வள்ளி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி
63 வேலூர் பென்னாத்தூர் வார்டு 15 திருமதி வ ராஜேஸ்வரி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி