பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
உப்பிலியாபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1
எஸ்.கண்ண்னூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 2
கல்லக்குடி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6
காட்டுபுத்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 3
கூத்தைப்பார் 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14 1 0 0 1
சிறுகமணி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 4
தாத்தையாங்கார்பேட்டை 15 15 1 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1
தொட்டியம் 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1
பாலகிருஷ்ணம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1
புள்ளாம்பாடி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
பூவாளூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3
பொன்னம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 7
மண்ணச்சநல்லூர் 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 1
மேட்டுப்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1