பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தேனி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அனுமந்தன்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3
ஆண்டிப்பட்டி 18 18 0 18 0 0 0 5 0 0 0 1 1 0 9 0 0 0 2
உத்தமபாளையம் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 3
ஓடைப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2
காமயகவுண்டன்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 7 0 0 0 3
குச்சனூர் 12 12 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1
கெங்குவார்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2
கோம்பை 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
தாமரைக்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5
தென்கரை 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2
தேவதானப்பட்டி 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
தேவாரம் 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 5
பண்ணைபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 9 0 0 0 0
பழனிசெட்டிபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6
பி. மீனாட்சிபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
புதுப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 2 0 1 0 4 0 0 0 6
பூதிபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3
மார்க்கையன்கோட்டை 12 12 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
மேல சொக்கநாதபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 0
வடுகபட்டி 15 15 4 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10
வீரபாண்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
ஹைவேஸ் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1