பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அகரம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
அம்மையநாயக்கனூர் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 4
அய்யம்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0
அய்யலூர் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 4
ஆயக்குடி 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 1 0 0 4
எரியோடு 15 15 1 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
கன்னிவாடி 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 2 0 0 1
கீரனூர் 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1
சித்தையன்கோட்டை 18 18 1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 2
சின்னாளபட்டி 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1
சேவுகம்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
தாடிகொம்பு 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 12 1 0 0 0
நத்தம் 18 18 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0
நிலக்கோட்டை 15 15 2 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1
நெய்க்காரபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
பட்டிவீரன்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 8 2 0 0 3
பண்ணைக்காடு 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0
பாலசமுத்திரம் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1
பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 4
வடமதுரை 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 8 1 0 0 1
வத்தலகுண்டு 18 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 1 0 0 1
வேடசந்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1 0 0 1
ஸ்ரீராமபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 1