பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - விருதுநகர்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
எஸ்.கொடிக்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2
காரியாபட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1
சுந்தரபாண்டியம் 15 15 0 15 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 7 0 0 0 0
செட்டியார்பட்டி 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3
சேத்தூர் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 12 0 0 0 2
மம்சாபுரம் 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 3
மல்லாங்கிணறு 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
வத்திராயிருப்பு 18 18 0 17 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 9 0 0 0 2
வ.புதுப்பட்டி 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 5