பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - சிவகங்கை
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
இளையாங்குடி 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 5
கண்டனூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 4
கனாடுகாத்தான் 12 12 0 11 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 1 0 0 2
கோட்டையூர் 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 7
சிங்கம்புணரி 18 18 2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 1
திருப்பத்தூர் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 2 0 0 1
திருப்புவனம் 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 4
நாட்டரசன்கோட்டை 12 12 1 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 3
நெற்குப்பை 12 12 1 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
பள்ளத்தூர் 15 15 4 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 7
புதுவயல் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 8 1 0 0 3