பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஏர்வாடி 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8
கல்லிடைக்குறிச்சி 21 21 0 21 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 0
கோபாலசமுத்திரம் 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
சங்கர்நகர் 12 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1
சேரன்மாதேவி 18 18 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2
திசையன்விளை 18 18 0 18 0 0 0 9 0 0 1 0 0 1 2 2 0 0 3
திருக்கரங்குடி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
நாரணம்மாள்புரம் 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
நான்குநேரி 15 15 1 14 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 5
பணக்குடி 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 12 1 0 0 2
பத்தமடை 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 4
மணிமுத்தாறு 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2
முக்கூடல் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 2
மூலக்காரைப்பட்டி 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 6
மேலச்செவல் 15 15 3 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 2
வடக்கு வள்ளிய்யூர் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 10 1 0 0 5
வீரவநல்லூர் 18 18 2 16 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 6