பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தூத்துக்குடி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
ஆத்தூர் 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8
ஆழ்வார் திருநகரி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 4
ஆறுமுகநேரி 18 18 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 4
உடன்குடி 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 2 0 0 3
ஏட்டயபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
ஏரல் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 5
கடம்பூர் 12 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
கயத்தாறு 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 9
கழுகுமலை 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
கானம் 12 12 0 12 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0
சாத்தான்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 4
சாயர்புரம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 4 0 0 3
தென்திருப்பேரை 12 12 1 11 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6 0 0 0 2
நாசரேத் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 3
பெருங்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
வி. புதூர் 15 15 1 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6
விளாத்திகுளம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 2
ஸ்ரீவைகுண்டம் 18 18 2 16 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 8 1 0 0 4