பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அண்ணாமலைநகர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
கங்கைகொண்டான் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 2
காட்டுமன்னார்கோவில் 18 18 1 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
கிள்ளை 15 15 2 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 1
குறிஞ்சிப்பாடி 18 18 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 1
சேத்தியாத்தோப்பு 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3
தொரப்பாடி 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1
பரங்கிப்பேட்டை 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 10 0 0 0 4
புவனகிரி 18 18 0 18 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 3 0 0 3
பெண்ணாடம் 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 1 2 6 0 0 0 3
மங்கலம்பேட்டை 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 9
மேல்பட்டாம்பாக்கம் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3
லால்பேட்டை 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 9
ஸ்ரீமுஷ்ணம் 15 15 1 14 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2