பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திருப்பூர்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அவிநாசி 18 18 0 18 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 7 2 0 0 3
ஊத்துக்குளி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 9 0 0 0 2
கனியூர் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 2
கன்னிவாடி 12 12 0 12 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0
குன்னத்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 3
கொமரலிங்கம் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3
கொளத்து பாளையம் 18 18 1 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 2
சங்கராமநல்லூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
சாமலாபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 3
சின்னக்காம்பாளையம் 15 15 13 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 2
தளி 17 17 0 17 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 10 1 0 0 0
மடத்துக்குளம் 18 18 1 17 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 2
முத்தூர் 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1
மூலனூர் 15 15 1 14 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
ருத்திராவதி 15 15 2 13 0 0 0 6 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 5