பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தென்காசி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அச்சன்புதூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
ஆயக்குடி 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0
ஆழ்வார்குறிச்சி 15 15 0 15 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1
ஆளங்குளம் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 5
இலஞ்சி 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2
கீழப்பாவூர் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 4
குற்றாலம் 8 8 0 8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
சாம்பவர் வடகரை 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 5 1 0 0 2
சிவகிரி 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 7 2 0 0 6
சுந்தரபாண்டியபுரம் 15 15 4 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
திருவேங்டம் 15 15 2 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 7
பண்பொழி 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4
புதூர் (எஸ்) 15 15 2 13 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 10 0 0 0 2
மேலகரம் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 8 0 0 0 3
ராயகிரி 15 15 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9
வடகரை கீழ்பிடாகை 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 14 0 0 0 2
வாசுதேவநல்லூர் 18 18 8 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 12