பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
சங்கராபுரம் 15 15 4 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 4
சின்னசேலம் 18 18 0 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2
தியாகதூர்கம் 15 15 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0
மணலூர்பேட்டை 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1
வடக்கனந்தல் 18 18 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0