பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அச்சிரப்பாக்கம் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
இடைக்கழிநாடு 21 21 0 21 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 7 1 0 0 6
கருங்குழி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 3
திருக்கழுக்குன்றம் 18 18 0 18 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 3
திருப்போரூர் 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3
மாமல்லபுரம் 15 15 0 15 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2