பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - நாமக்கல்
பேரூராட்சி பெயர் மொத்த பதவியி
டங்கள்
அறிவித்த பதவியி
டங்கள்
போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை தேர்தல் தள்ளி வைப்பு தேர்தல் ரத்து அ.இ.அ.தி.மு.க அ.இ.தி.கா பி.எஸ்.பி பி.ஜே.பி சி.பி.ஐ சி.பி.ஐ(எம்) தே.மு.தி.க தி.மு.க இ.தே.கா என்.சி.பி தே.ம.க மற்றவை
அத்தனூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1
ஆர்.புதுப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2
ஆலம்பாளையம் 15 15 0 15 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0
எருமைப்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
காலப்பநாயக்கன்பட்டி 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
சீராப்பள்ளி 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
சேந்தமங்கலம் 18 18 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 3
நாமகிரிபேட்டை 18 18 0 18 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 1
படவீடு 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0
பட்டணம் 15 15 1 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
பரமத்தி 15 15 1 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0
பாண்டமங்கல்ம் 15 15 4 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1
பிள்ளாநல்லூர் 15 15 0 15 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 2
பொத்துனூர் 15 15 0 15 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
மல்லசமுத்திரம் 15 15 0 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 2
மோகனூர் 15 15 0 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1
வெங்கரை 15 15 0 15 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
வெண்ணந்தூர் 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3
வேலூர் 18 18 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 5