பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> தாளியூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ ரதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ரா ரத்தினம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி செ தங்கமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு ர பொன்ராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு ரா ரவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மு கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கு ப சந்திரகண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு பா சரவணன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி பி மலர்விழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ஆர் தண்டபாணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஆர் காந்திமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு அ சண்முகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி கே அமுதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி மு செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி செ பொன்னுத்தாய் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details