பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> இருகூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ர சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ஆர் நதியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ஆ ராஜேஸ்வரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு பொ ஜெயக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி தீ கீர்த்திகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு ஆர் பிரான்சிஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு எஸ் சுப்பிரமணியம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு சு ஸ்டாலின்குமார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி ப லோகநாயகி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி எஸ் காஞ்சனா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ஆ சந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ஜெ சங்கரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி எ கனிமொழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு இகே சந்திரசேகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி எம் ஆரோக்கியசெல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திரு நா ஆனந்தன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு எ முருகசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு கோ ஜெயக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details