பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> பெரியநெகம்ம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு மா முத்துககுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ச ஆர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி மா பிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 4 திரு க அரவிந்தசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு மா காமாட்சி சுந்தரம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ஜெ பரமேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 7 திருமதி நா தேவிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 8 திரு கா நந்தவேல் முருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 9 திரு ரா ரவி மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 10 திருமதி தி சுஜிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ர கஸ்தூரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 12 திருமதி தெ கலைமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 13 திருமதி செ சூர்யா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ப நாகராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 15 திரு ரா சபரீஸ்வரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போட்டி இன்றி தேர்வு View details