பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> கண்ணம்பாளையம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம செல்வராஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு ஆ பத்மநாபன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ர அருளானந்தினி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி என் உமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி ஆர் புஷ்பலதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ஜி பாக்கியவதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு எ முத்துசீனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி பி கலாமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி க சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி ப சிந்துஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி என் சரஸ்வதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு கே என் சண்முகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மு சரஸ்வதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு சி செல்வன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி ஆ நிர்மலா தேவி மற்றவை வெற்றி View details