பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> ஜமீன் ஊத்துக்குளி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி கா செல்வமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு மா சீனிவாசக்குமார் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ரா கல்யாணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு க வசந்தகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு அ அகத்தூர்சாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி கு பவளராணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி சு உமாமகேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு மு அப்துல் மஜித் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி சி காளீஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி என் கலைச்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ஷி ரபியுல்லா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ர செல்வாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி தா திலகவதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி மு ராதிகா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு அ சையது அபுத்தாஹீர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details