பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> ஒடையகுளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆர் மாசையன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கோ ஜெயவேல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி வீ சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு ஜி கிருஷ்ண வேல் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி பி ரேணுகா தேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பா காளீஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ஜி ரேணுகாதேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு க வினோத்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு கி மணிகண்டன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி கே சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஐ சித்ரகலா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி எம் பாலாம்பிகை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மு விஜயவாணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ப செல்வராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி மு சித்ரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details