பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கோயம்புத்தூர் -> சர்க்கார்சாமக்குளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி எஸ் பூமாவதி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு டி பிரபு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ஆர் ஜெயபிரகாஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு அ விஜயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி ஆர் இந்துமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி ஆர் வேலுமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ஆர் கிருஷ்ணகுமாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு வி பார்த்திபன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி டி மைதிலி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி எஸ் பூங்கோதை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஆர் காந்திமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி எல் லதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி கே கோமளவள்ளி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு எஸ் பொன்னுசாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ஆர் விஜயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details