பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> கீரனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி த ஜெயமீரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு பெ சின்னத்துரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ஆ ஆரோக்கியசெல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு சு கணேஷ்ராம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு அ முகமது இம்தியாஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மா மகாலெட்சுமி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (மார்க்சிஸ்ட்) வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ப செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு கோ ரவிச்சந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி சு கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி வ புனிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு க வீரையா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ம கலைச்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ஜெ ஷாபேகம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி சே மாரிக்கண்ணு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி மு தங்கம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details