பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> அன்னவாசல்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ம சாலை பொன்னம்மா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி க திவ்யா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு சி கார்த்திக் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ப அஞ்சலி தேவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி அ மதினா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு சு முகமது கௌதர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி அ ஜம்ருத் பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ரா சாலை மதுரம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு மு குமார் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி அ பிரபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி க அஞ்சலி தேவி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி அனுசுயா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ரா விஜயசாந்தி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு ஆ விஸ்வநாதன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு ம தங்கராஜ் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details