பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> அரிமளம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ரா கணேசன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ச பானுமதி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ஆ ஆரோக்கியமேரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு பெ வீரப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி பா முத்தமிழ்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி அ சாவித்திரி தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு ச சந்திரமோகன் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு வெ மணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி மோ அழகு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு சுப செல்வராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி கு வினிதா தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி வெ கருப்பாயி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மு மாரிக்கண்ணு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு மு அடைக்கலம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி மு ஜமிலா பேகம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details