பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> ஆலங்குடி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ச இந்துமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ரெ அமுதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு க ஆறுமுகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ப ராஜேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு மு கிருஷ்ணமூர்த்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி க அகல் லிட்டில் கிரேஸியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு சி சஷ்டிமுருகன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி செ காஞ்சனா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி செ சித்ராதேவி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி சு கவிதா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ஜி சையது இப்ராஹிம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு கு லெட்சுமணன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி மு ராசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு கே பி கே பனையப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி வெ ஜீவா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details