பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - புதுக்கோட்டை -> பொன்னமராவதி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ஆர் நாகராஜன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி என் மகேஸ்வரி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி கே புவனேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி பி சிவகாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி எம் முத்துலெட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி வி இஷா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கே வெங்கடேஷ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி அடைக்கி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி எ சுந்தரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு எஸ் ராமநாதன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு டி ராஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு ந திருஞானம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு அ ரவி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி சந்திரா அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details