பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> எழுமலை
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம மகாலிங்கம் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு போ பிரபாகரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ம ரமேஷ்பாண்டியன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு சி சடையாண்டி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி த சடையம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி பெ கிருஷ்ணவேணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கு முருகன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி க முனீஸ்வரி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி சே செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி க தனலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு பெ ஜெயராமன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ரா ஜான்சிராணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு ச பாண்டி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி சி நாகஜோதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு சி பக்ருதீன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி மு செல்வக்கனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு த நாகராஜீ அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி மு ரோஜா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details