பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> பாலமேடு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ம ராமராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி பூ வளர்மதி மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 3 திருமதி க சசிகலா மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 4 திருமதி ஜெ கஸ்தூரி மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 5 திரு ச வீரையா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி வி செல்வி மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 7 திருமதி பா சுமதி மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 8 திருமதி கோ வனிதா மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 9 திரு ச பிரபு மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி இ நர்மதா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி கி நிர்மலா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி க முத்துப்பாண்டியம்மாள் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு பெ வீரப்பன் மற்றவை போட்டி இன்றி தேர்வு View details
வார்டு 14 திரு ப சுரேஷ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி பா சித்திரா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details