பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - மதுரை -> பேரையூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு ச பாஸ்கர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு இ மாசாணம் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி ம முத்துலெட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி சி பேச்சியம்மாள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு இ பழனிச்சாமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி வே விண்ணரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு கேகேஜி காமாட்சி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 8 திருமதி சு பழனியம்மாள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு கே கே குருசாமி இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி சா சைனாபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி மு ப்ரியதர்ஷினி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திரு மு முகமதுஇப்ராஹிம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ஆ லட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு அ சுந்தரராஜ் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி ரா முத்துலட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details