பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> அம்மையநாயக்கனூர்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி செ மீனாட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு பெ விஜயக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி வி கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு பா செல்வராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி மு முத்துலட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி மு சத்யா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி ர காசியம்மாள் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ப கருணாகரன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி தி தேவி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு கா சந்திரபாண்டியன் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஜோ புஸ்பம் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ஸ் குணசீலி ஆரோக்கியமேரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு நா விமல்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு மை முகமது நசீர் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு மு ஜெயராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி சு செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி ரா கவிதா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு பெ மாரியப்பன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details