பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> சின்னாளபட்டி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஆ வேல்விழி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திருமதி ப சங்கரேஸ்வரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி பா ஆனந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு ரா ஜெயகிருஷ்ணன் மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி இரா பிரதீபா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி க செல்வகுமாரி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திருமதி த ஹேமா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு கி ராஜசேகர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு ப சுப்பிரமணி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திரு ஜி அமுல்ராஜ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி கு லட்சுமி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி கோ காமாட்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி ஜி சாந்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி ஆர் ராஜாத்தி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திரு சி ராசு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி மு செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு ஆர் ரவிக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி நா தாமரைச்செல்வி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details