பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> வத்தலகுண்டு
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திரு அ ரவிச்சந்திரன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கு சிவக்குமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திருமதி மு அழகுராணி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 4 திருமதி ர ஷைதத் நிஷா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் வெற்றி View details
வார்டு 5 திரு வீ மருதன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திரு க சின்னத்துரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு செ மகாமுனி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு தா மணிவண்ணன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திரு பெ கனகதுரை திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி சா பிரியா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 11 திரு ரா தர்மலிங்கம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி செ தமிழரசி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திருமதி நா ரமீஜா பேகம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திருமதி பா ராமுத்தாய் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி கு சுமதி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி கோ முத்துமாரியம்மாள் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திருமதி மு சியாமளா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திரு பா சிதம்பரம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details